• Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy
  Kancelaria Komornicza nr I w Oleśnicy
  TOMASZ CHYNEK
  ul. Jana Matejki 26 lok. 3 | 56-400 Oleśnica
  tel. 71 721 84 40 fax: 71 721 84 41
  olesnica.chynek@komornik.pl
  olesnica.chynek@komornikid.pl
 • nieruchomości | ruchomości

"Iuris praecepta sunt haec:
honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere."
Zasady prawa są takie:
żyć uczciwie, drugiemu nie szkodzić, każdemu oddać co mu się należy.


Kontakt z Kancelarią Komorniczą nr I w Oleśnicy w sposób:
1. e-mailowy na adres: olesnica.chynek@komornik.pl
2. telefoniczny: 71 721 84 40 - od poniedziałku do czwartku
3. listowy: ul. Jana Matejki 26/3, 56-400 Oleśnica
4. osobisty od godz. 08:00 - 15:00
5. Komornik przyjmuje osobiście strony we wtorki od godz. 10:00 - 14:00


Uprzejmie proszę o dokonywanie wpłat na rachunek bankowy Kancelarii nr
BS w Oleśnicy 32 9584 0008 2001 0013 1430 0001


W korespondencji oraz przy wpłatach należy podać
sygnaturę sprawy oraz/lub imię i nazwisko. 


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy
Kancelaria Komornicza nr I w Oleśnicy
Tomasz Chynek

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Kancelari Komornicza nr I Tomasz Chynek informuje,
że w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych korzysta z następujących systemów informatycznych:

OGNIVO

wyszukiwanie rachunków bankowych dłużnika

CEPiK

wnioski o udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Księga Wieczysta

dostęp umożliwia identyfikację nieruchomości należących do dłużnika, do których można skierować egzekucję

Centralna Baza Danych KW

zapytania o własność nieruchomości

ZUS-PUE

odpowiedzi o płatnikach składek uzyskiwane są
w dniu złożenia zapytania

EPU

możliwość przyjmowania wniosków egzekucyjnych
w oparciu o tytuły wykonawcze wydane
w elektronicznym postępowaniu upominawczym

KRS

dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego

Geodezja

dostęp do Państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego WebEwid, za pomocą którego sprawdza się czy dłużnik jest wpisany do bazy ewidencji gruntów i budynków jako właściciel bądź użytkownik wieczysty nieruchomości

Komornik online / BMS

Dostęp do serwisu umożliwiającego komunikację komornika z uczestnikami postępowania egzekucyjnego

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy
Kancelaria Komornicza nr I Tomasz Chynek

Kancelaria Komornicza
ul. Jana Matejki 26 lok. 3
56-400 Oleśnica
EPU ID: 1926

Kancelaria czynna:
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 15:30

Komornik przyjmuje osobiście:
we wtorki od 10:00 do 14:00

Kontakt z Kancelarią:
od poniedziałku do czwartku:
tel. 71 721 84 40
fax. 71 721 84 41

W piątki kontakt osobisty w kancelarii
lub e-mail: olesnica.chynek@komornik.pl
lub e-mail: olesnica.chynek@komornikid.pl

Wpłaty na konto komornika powinny w tytule przelewu być opisane:

 • numerem sprawy (KM ___/___)
 • nazwą nadawcy
  (imię i nazwisko / nazwa firmy)
 • identyfikatorem numerycznym nadawcy (PESEL / NIP)

Wpłaty gotówkowe przyjmowane są w godzinach pracy kancelarii.

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy
Numer głównego rachunku:
32 9584 0008 2001 0013 1430 0001
Kod swift: POLUPLPR
Uwaga!
Kancelaria wykorzystuje SUBKONTA.
Na wezwaniach/zajęciach mogą wystąpić inne numery rachunku.

Pobierz wnioski:

Licytacje komornicze