Komornik Sądowy (...) jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.
Wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku dłużnika.

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego rozpoczyna się
poprzez złożenie wniosku egzekucyjnego do komornika sądowego.

Wnioski PDF

Wnioski DOC